NLP NEDİR ?

Kelime anlamı nöron (beyin hücresi) dilini programlamak demektir. Bilinçaltı çalışması da denilebilir. 

NLP ( Nöro  Linguistik Programlama )’nin açılımına bakacak olursak; Nöro: Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi. Linguistik: Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız. Programlama: Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek olduğunu görüyoruz.

NLP,

1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur. "Herhangi bir uzmanlık becerisine sahip bir kişi ile aynı beceriye sahip olmasına karşın konusunda daha üstün olan birisi arasındaki farkın nedeni nedir?" sorusu kendilerine sormuşlar ve bunun cevabı bulmak amacıyla yola çıkmışlar ve NLP bu şekilde ortaya çıkmıştır. İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

NLP ile,  Zihni yeniden oluşan tüm kısıtlayıcı kalıpların temizlenmesi, Zihni daha verimli kullanma, Korkuların ve fobilerin temizlenmesi ve Kendinizi tanıyarak sınırlarınızı zorlayarak yeni bir gelecek yaratmak mümkündür. 
NLP’den kısaca bahsettikten sonra günlük yaşantımızda en çok eta saat rastladığımız Fobi Temizliği üzerinde durmak istiyorum. 

Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Normal dışı korkularımız fobi olarak adlandırılıyor.

Bir korkunun fobi sayılması için, bir hayvan ya da eşya gibi belirli bir nesneye ya da kapalı yerde kalma gibi bir duruma yönelik olması gerekiyor. Bazıları asansörde boğulacakmış duygusuna kapılıyor, bazıları yüksek bir binadan aşağıya bakınca bayılacak gibi oluyor. Kısacası fobiler yaşamımızı yönetiyor ve hayat kalitemizi olumsuz etkiliyor.